Ponúkame všetko čo Vás zaujíma Najlepšie ceny Špičkovú kvalitu Luxusné vybavenie Už 20 rokov pre Vás importujeme a distribuujeme! Oslávte s nami naše 20 ročné pôsobenie na slovenskom a európskom trhu - 20 % nou zľavou na všetky produktové kolekcie Diamond Rolls! Akcia platí od 1.mája 2011!!!

Firma EMBACO spol. s r. o. pôsobí na slovenskom a európskom trhu už od roku 1991. Svoje prvé importno – exportné a distribučné aktivity realizovala v oblasti výpočtovej techniky - hlavne so zameraním na PC komponenty, rezacie a kresliace plotre. Postupne na základe spolupráce s našimi obchodnými partnermi v Kanade, USA a Ázii sme zúžitkovali naše bohaté skúsenosti a pod prísnym dozorom našich inšpektorov sme začali v zahraničí vyrábať a následne na to importovať do Európy nové kolekcie sanitárnych a relaxačných zariadení Diamond Rolls. Firma disponuje nielen výbornou základňou kvalifikovaných odborníkov, ale aj dostatočným finančným zázemím so základným imaním vo výške viac ako 1,5 milióna USD.

 

Všetky naše produkty spĺňajú požadované normy EU a tej ktorej krajiny importu. Naši technici Vám zrealizujú samotnú dodávku, kompletnú montáž, pripojenie a odskúšanie každého výrobku Diamond Rolls. Potrebné je len, aby každý konečný užívateľ si v mieste osadenia nášho výrobku dal vykonať odbornou firmou stavebnú prípravu, vodo- a elektroinštaláciu, vrátane vyhotovenia kladnej revíznej správy, ktorú predloží našim technikom, resp. technikom našich dealerov pred inštaláciou výrobku.

 

Na Slovensku si postupne budujeme sieť veľkoobchodných aj maloobchodných odberateľov, ktorým poskytujeme výrazné obchodné rabaty s kompletným servisom a taktiež nezabúdame ani na našich konečných odberateľov, ktorí majú možnosť nakupovať za atraktívne ceny priamo v našej firemnej vzorkovni – Pri strelnici 22, 821 04 Bratislava – Trnávka, na návštevu ktorej Vás všetkých srdečne pozývame.

  
Váš EMBACO team